Tietoa

Ethno-architecture of Fennoscandia in XXI-century -hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää perinteisen puuarkkitehtuurin säilyttämisen edellytyksiä Suomessa ja Karjalan tasavallan alueella Venäjällä.

Hankkeen aikana pyrimme kehittämään puurakennusten restaurointiin ja perinteisiin rakennustapoihin liittyvää koulutusta sekä jakamaan tietoa ja osaamista alalla toimiville ammattilaisille ja paikallisille yhteisöille. Hankkeen rahoittaja on KareliaCBC-ohjelma ja toteuttajina ovat OSAOn lisäksi Kizhin museo Petroskoissa ja Petroskoin yliopisto.

Hankkeen aikana hankimme tietoa modernin teknologian hyödyntämisestä perinteisen puuarkkitehtuurin dokumentoinnissa ja tutkimuksessa, järjestetään kursseja Kizhin museossa opiskelijoille ja ammattilaisille, järjestetään opintomatkoja ja seminaareja Suomessa ja Venäjällä sekä luodaan uutta opetuksessa ja tiedon jakamisessa hyödynnettävää materiaalia, kuten videoita ja oppaita sekä mahdollistetaan niiden ja ammattilaisten tarjoaman tuen jakaminen internetin kautta. Hankkeen lopussa järjestetään loppuseminaari ja näyttely Oulussa.

Blogi

Täältä pääset tutustumaan tarkemmin toimintaamme blogikirjoitusten kautta. Blogista löydät ajantasaisimmat tiedot toiminnastamme.

Taideteollisuusala - Restaurointi

Taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani – Restaurointiala

Restaurointialan artesaanin opinnoissa käsitellään koko restaurointityöprosessi dokumentoinnista vauriokartoitukseen, ja sen pohjalta laadittavasta restaurointityösuunnitelmasta käytännön työhön. Ammattitaitosi koostuu mm. vanhojen työmenetelmien hallinnasta hirsitöiden, puurakenteiden, puuntyöstön ja sisätilojen korjausten, kuten pintakäsittelyiden osalta. Lisäksi opinnoissa tutustutaan arkkitehtuurin ja tyylihistorian eri osa-alueisiin ja aikakausiin. Keskeistä on perinteisten materiaalien, menetelmien ja eri tekniikoiden hallinta, joita syvennetään työmenetelmien oikealla valinnalla. Restaurointialan artesaanina kykenet itsenäiseen työskentelyyn ymmärtäen kädentaitojen ja perinteisten työmenetelmien arvon.

Taideteollisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Restauroija ja Restaurointimestari

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon, restauroijan osaamisalan koulutus on suunnattu restaurointi-, pintakäsittely-, rakennus- tai puualan perustutkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot ja taidot omaaville, sekä alan ammateissa toimiville.

Restaurointimestari osaa suunnitella restaurointialan työkokonaisuuksia ja toteuttaa vaativia korjaustöitä asiakkaille. Restaurointimestari osaa ohjata ja kehittää vastuualueensa toimintaa sekä ohjata työryhmää työhön restaurointikohteessa. Restauroinnin osaamisalan suorittaneen restaurointimestarin osaamisessa työssä heijastuu esteettisten taitojen lisäksi mestaritason ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön. Restaurointimestarina hallitset alan vaativimpia työtehtäviä.